YT21 kävijät valmiita suosittelemaan tapahtumaa

YT21-näyttelyn kävijöille suunnatun palautekyselyn perusteella 93 % vastaajista oli valmis suoittelemaan tapahtumaa, vain 1 % ei. Vastaajista 33 % vieraili ensimmäistä kertaa Yhdyskuntatekniikka-näyttelyssä.

Vastauspyynnöt rekisteröityneille kävijöille (pl. markkinointikiellon valinneet) lähetettiin sähköpostilla heti näyttelyn jälkeisenä maanantaina; kyselyyn vastaamisesta muistutettiin kerran. Vastausprosentti oli 26 %. Kävijäkyselyn vastauksista selviää mm. miksi näyttelyssä vieraillaan, käy tutustumassa, mitä muuta.