Näyttelyn järjestäjät

Näyttelyn järjestäjät

Yhdyskuntatekniikka-näyttelyä järjestää viisi infra-alan keskeistä järjestöä.

INFRA     

    INFRA ry 

on maa- ja vesirakennusalan sekä asfaltti- ja kiviainesalan yritysten etujärjestö.

Yhteystiedot: puh. (09) 12 991, info@infra.fi, www.infra.fi

@infra_ry, Facebook @INFRAry, LinkedIn www.linkedin.com/company/infra-ry, YouTube www.youtube.com/user/infrary 

 

KIVO rySuomen Kiertovoima ry - KIVO 

KIVO edustaa julkista jätehuoltoa. Sen jäseninä ovat 33 kuntien omistamaa jäteyhtiötä ja -laitosta. KIVOn jäsenet järjestävät asukkaiden jätehuollon kustannustehokkaasti ja vastuullisesti yhteistyössä yksityisten yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa. Huolehdimme siitä, että jätehuolto toimii turvallisesti ja terveellisesti kaikissa olosuhteissa, kiertotaloutta edistäen. 

Yhteystiedot: puh. 044 237 2894, kivo@kivo.fiwww.kivo.fi

@SuomenKIVO, Facebook @SuomenKIVO, LinkedIn linkedin.com/company/suomenkiertovoima/, Youtube  

 

SKTY             Suomen kuntatekniikan yhdistys ry - SKTY 

on insinöörien, arkkitehtien ja muiden vaativissa tehtävissä toimivien kuntatekniikan ammattilaisten yhdysside ja tiedonvaihtofoorumi. Haluamme kehittää kuntatekniikan osaamista ja välittää siitä tietoa kaikille Suomessa.

Yhteystiedot: toimisto@kuntatekniikka.fi, www.kuntatekniikka.fi/skty 

@kuntatekniikka, Facebook  @kuntatekniikka 

 

STY                  Suomen Tieyhdistys ry   

on tie- ja liikennealan asiantuntija ja vaikuttaja, jolla on yli 3500 jäsentä. Vuodesta 1917 alkaen toiminut yhdistys järjestää useita tapahtumia ja on yksityistieasioiden johtava asiantuntija Suomessa. Yhdistys lisää tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Aktiivisella yhteistyöllä ja vaikuttamisella yhdistys pyrkii varmistamaan alan rahoitus- ja osaamispääoman.

Yhteystiedot: puh. 020 786 1000, toimisto@tieyhdistys.fi, www.tieyhdistys.fi 

@tieyhdistys, Facebook @tieyhdistys, Instagram @tieyhdistys, LinkedIn linkedin.com/company/suomen-tieyhdistys  

 

VVY         

        Suomen Vesilaitosyhdistys ry    

 on vesihuoltoalan yhteistyöjärjestö, joka edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä.

Yhteystiedot: puh. (09) 8689 010, vvy@vvy.fi, www.vvy.fi

Facebook @jokapaivaonvesipaiva, LinkedIn linkedin.com/company/vesilaitosyhdistys, Youtube