Turvallisuus ja vastuullisuus

Turvallisuus ja vastuullisuus

Yhdyskuntatekniikka-näyttelyiden järjestämisen käsikirja 

Kesän 2022 aikana laadittiin YT-näyttelyiden järjestämisen käsikirja. Siinä on tarkasteltu runsaan kymmenen vuoden aikajänteellä

  • tapahtuman järjestämistä ja siinä tapahtuneita muutoksia.
  • pyritty tunnistamaan osallistujien ja näytteilleasettajien asiakasprofiilissa tapahtuneita muutoksia.
  • kehittämistarpeita, joita on käsitelty aiheittain ja erikseen käsikirjan lopussa.

Kehittämistoimenpiteitä tuotiin käytäntöön YT23-tapahtumassa. Kehittäminen jatkuu YT25:ssä. 

Käsikirja laadittiin näyttelypäällikön suorittaman  tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon projektityönä.

 

Vastuullisuus

Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttelyn teema oli vastuullisuus. Järjestäjät sitoutuivat selvittämään ensimmäistä kertaa tapahtuman CO2-päästöjä.

Laskenta tehtiin netistä löytyvällä, ilmaisella työkalulla: https://www.tapaus.fi/co2-laskuri.  

Laskuri on kehitetty tapahtumatuotannon tarpeisiin. Sen tulos on suuntaa antava. Käytetty työkalu sopi hyvin Yhdyskuntatekniikan CO2-päästöjen laskentaan. Lähtötietojen keräämisestä, erityisesti niihin liittyvistä epävarmuuksista, saatiin arvokasta kokemusta. Yhtenä kehityskohteena onkin kehittää lähtötietojen keräämisen tapoja.
 

Tutustu yhteenvetoon YT21-tapahtuman CO2-laskennasta.