Turvallisuus ja vastuullisuus

Turvallisuus ja vastuullisuus

Vastuullisuus

Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttelyn teema oli vastuullisuus. Järjestäjät sitoutuivat selvittämään ensimmäistä kertaa tapahtuman CO2-päästöjä.

Laskenta tehtiin netistä löytyvällä, ilmaisella työkalulla: https://www.tapaus.fi/co2-laskuri.  

Laskuri on kehitetty tapahtumatuotannon tarpeisiin. Sen tulos on suuntaa antava. Käytetty työkalu sopi hyvin Yhdyskuntatekniikan CO2-päästöjen laskentaan. Lähtötietojen keräämisestä, erityisesti niihin liittyvistä epävarmuuksista, saatiin arvokasta kokemusta. Yhtenä kehityskohteena onkin kehittää lähtötietojen keräämisen tapoja.
 

Tutustu yhteenvetoon YT21-tapahtuman CO2-laskennasta.

 

Yhdyskuntatekniikka-näyttelyiden järjestämisen käsikirja 

Kesän 2022 aikana laadittiin YT-näyttelyiden järjestämisen käsikirja. Siinä on tarkasteltu runsaan kymmenen vuoden aikajänteellä tapahtuman järjestämistä ja siinä tapahtuneita muutoksia sekä pyritty tunnistamaan esimerkiksi osallistujien ja näytteilleasettajien asiakasprofiilissa tapahtuneita muutoksia. Oman kokonaisuutensa muodostavat kehittämisehdotukset, joita on käsitelty aiheittain ja erikseen käsikirjan lopussa.

Kehittämistoimenpiteitä tuodaan käytäntöön YT23-tapahtuman järjestelyissä.

Käsikirja laadittiin näyttelypäällikön suorittaman  tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon projektityönä.