YT-näyttelyiden järjestämisen käsikirja

Kesän 2022 aikana laadittiin Yhdyskuntatekniikka-näyttelyiden järjestämisen käsikirja. Siinä on tarkasteltu runsaan kymmenen vuoden aikajänteellä tapahtuman järjestämistä ja siinä tapahtuneita muutoksia sekä pyritty tunnistamaan esimerkiksi osallistujien ja näytteilleasettajien asiakasprofiilissa tapahtuneita muutoksia. Oman kokonaisuutensa muodostavat kehittämisehdotukset, joita on käsitelty aiheittain ja erikseen käsikirjan lopussa.

Kehittämistoimenpiteitä tuodaan käytäntöön YT23-tapahtuman järjestelyissä.

Käsikirja laadittiin näyttelypäällikön suorittaman  tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon projektityönä.